Larynx


برای تسکین تمام گلدانهای پاک

لا به لای شمعهای گورستان

روبانهای رنگی خواهم بست.

به انقلاب توفان و باران

پرشور خواهم پیوست

و از کوبه درهای هزاران سال

بسته و خاموش مانده

روحهای خسته و دریند

را احضار خواهم کرد

چشمانم را هرشب یک دل سیر

آب و جارو می کنم

بر حنجره ام زاغها و جغدها

چه می کنند؟


/ 0 نظر / 39 بازدید