# آسمان

No Sun

  شعرهای نم کشیده در یادت را   به حیاط آوردم   بر طناب پوسیده احساسم آویزانشان کردم   اما   آسمان باز ابریست   بی هیچ خورشیدی...   ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید