# مرگ

secret

بیماری وصل به ابدیت داریم به آغاز می رویم اصل حیات تو هستی ای رسم نازنین حفظ ظاهر ارزش نوشتن ندارد این خاطرات همراه با کمی ملال و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید