# چشم

Larynx

برای تسکین تمام گلدانهای پاک لا به لای شمعهای گورستان روبانهای رنگی خواهم بست. به انقلاب توفان و باران پرشور خواهم پیوست و از کوبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

My Eyes

تکیه داده در سه کنج این دیوار هذیان می گویم نه! هذیان می شمارم مردم این شهر همه بیگانه سنگها بدرقه ام می کنند ارمغان لبخندی صادقانه میان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید

Anomy

  وقتی بر قلبم پا گذاشتی   دیگر هیچ حقی برای قوانین طبیعت قائل نبودم   ستارگان آرامششان را به شب مدیونند   نسیم لطافتش را به ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید